Privacy Policy

 

18 Augustus 2019, via onze website(s) worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Airogroup B.V. houdt zich dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig en zorgvuldig door Airogroup B.V. verwerkt zullen worden.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze zorgvuldig af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de nader beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website(s). Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij onder andere uw orderhistorie, naw-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.


Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website(s) moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee genereren wij een account, waarop u vervolgens kunt inloggen met deze gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, factuuradres en betalingsgegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u daarmee eenvoudig kunnen benaderen indien nodig. U kunt via uw account deze informatie aanpassen wanneer u dat wenst.


Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten- en of diensten. Dit doen wij: * per e-mail * per telefoon * via social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven of middels een email te sturen naar onze klantenservice (info@airogroup.com).


Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze website(s) te achterhalen op welke locatie u zich begeeft. Wij vragen dan apart uw toestemming en enkel na uw instemming verkrijgen wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps, Apple e.d.) daarmee doen. Lees daarom altijd desbetreffende privacy verklaringen. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer Airogroup B.V. dat wettelijk verplicht zou zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf).


Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar wij informatie in kunnen opslaan zodat u deze niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel(s) voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over onze cookies. Hierbij zullen wij u vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken van onze webwinkel functioneren dan niet goed meer. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website(s) gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen; * Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord * Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen * Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contact gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Airogroup B.V.
Vestigings- en bezoek adres: Industriestraat 7, 9502 EJ, Stadskanaal, Nederland (uitsluitend op afspraak)
E-mailadres: info@airogroup.com : bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur
KvK-nummer: 73692026
Btw-nummer: NL859630213B01